אשכנזיה מה היא בוכה

ציור:  Raquel Schembri

ציור:
Raquel Schembri

 

אשכנזיה מה היא בוכה.
יחרבּיתַכּ את והדירה השכורה שלך שלוש שותפות בלי סלון
מרכז תל אביב.
אשכנזיה מה היא בוכה.
לכי לפריפריה אפילו שבאת מהפריפריה
והיית מוכה בשיכון שגדלת בו
תלפיות מזרח. כל הרחובות טרוריסטים יהודים מתים.
לוחמי חירות הרוגי מלכות עולי הגרדום וברזאני וקשאני ופיינשטיין ואחרון חביב – אבשלום חביב.
אשכנזיה מה היא בוכה
מה יש לה לבכות אשכנזיה.
מה היא בוכה על אמא בלי פנסיה עובדת ברמלה שכר מינימום
מה היא בוכה אין לאמא בית אין לאמא כסף.
מה היא בוכה קשה לה
ששששששששששכנזיה מה קשה לה
אבאשלהמת אז מה אם אבאשלהמת
עוד אשכנזי
מת.

מוקדש לחברי 'ערס פואטיקה'